BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)

De afgelopen jaren was de BIZ-wet een experimentenwet. Tot 2014 is de BIZ-wet  tijdelijk een experimentenwet geweest. Per ingangvan 2014 is deze inmiddels een officiële wet. BIZ staat voor BedrijvenInvesteringsZone. Dit houdt in dat bedrijven in een regio of locatie(bedrijventerrein of winkelgebied), kunnen samenwerken door middel van investeringen in vooraf samen vastgestelde onderwerpen als bijvoorbeeld veiligheid, publiciteit en uitstraling. Zo worden winkelcentra/Bedrijventerreinen aantrekkelijker als werk- en leefomgeving.

Wat is een bedrijveninvesteringszone?

Een bedrijveninvesteringszone is een gebied waar de ondernemers samenwerken aan de verbetering van hun gebied. Om dit mogelijk te maken heft de gemeente jaarlijks een bedrag. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de
ondernemersvereniging. Hiermee kunnen de ondernemers gezamenlijk investeren in zaken als leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van het gebied. De gemeente doet zo’ n heffing op verzoek van de ondernemers en pas als bij een draagvlakmeting een grote meerderheid van de ondernemers voor de heffing heeft gestemd.

De ondernemers bepalen in overleg met de gemeente wat de grenzen zijn van het gebied waar de heffing plaats vindt, wie de heffing moeten betalen en hoe hoog het bedrag van de heffing is. Een bedrijveninvesteringszone wordt ingesteld door de gemeenteraad.

Zowel in een winkelgebied als op een bedrijventerrein of in een kantorengebied kunnen de ondernemers de gemeente vragen het gebied aan te wijzen als bedrijveninvesteringszone. Om het bedrag te kunnen heffen en de subsidie te kunnen uitkeren moeten de ondernemers speciaal hiertoe een BI-vereniging of een BI-stichting oprichten. Deze verenging of stichting
stelt jaarlijks een uitvoeringsplan op. De gemeente toetst of dit plan in overeenstemming is met de wet.

Wat zijn de voordelen van een bedrijveninvesteringszone?

Een bedrijveninvesteringszone biedt een aantal voordelen. Bij een gewone ondernemersvereniging is het lidmaatschap op vrijwillige basis. Ondernemers die geen lid zijn profiteren ook van de activiteiten die de ondernemersvereniging organiseert. Bekend is dat de meeste ondernemersverenigingen veel moeite moeten doen om de contributie van de leden binnen te krijgen. Een bedrijven-investeringszone lost dergelijke problemen op. Als een grote meerderheid van de ondernemers voor een bedrijveninvesteringszone heeft gestemd wordt de bijdrage geheven door de gemeentelijke belastingdienst. Iedere ondernemer in het gebied moet deze heffing betalen. Het door de belastingdienst opgehaalde bedrag wordt, na aftrek van de kosten van de belastingdienst, overgemaakt op de rekening van de ondernemersvereniging (de BI-vereniging of BI-stichting).

Samenvatting

Samengevat kent een bedrijveninvesteringszone de volgende voordelen voor de ondernemers in het gebied:

• De lasten worden gelijk verdeeld doordat alle ondernemers in het gebied meebetalen.

• Doordat iedereen meebetaalt, komen collectieve investeringen van ondernemers in hun
winkelstraat of bedrijventerrein gemakkelijker van de grond.

• De bedrijveninvesteringszone levert een positieve bijdrage aan het leefklimaat in de
winkelstraat of op het bedrijventerrein, door verbetering van het aanzien van het gebied,
het verbeteren van de veiligheid en de uitstraling van de winkelstraat.

• De ondernemers kunnen via de uitvoeringsovereenkomsten duidelijke afspraken maken
met de gemeente over elkaars verantwoordelijkheden en wie waarin investeert in de
bedrijveninvesteringszone.