Ondernemersfonds

Een ondernemersfonds is bedoeld voor activiteiten met een maatschappelijk belang (schoon, heel, veilig, ruimtelijke kwaliteit of een ander publiek belang in de openbare ruimte van het geselecteerde ondernemersgebied).Een ondernemersfonds is uitsluitend bedoeld voor aanvullende activiteiten ten opzichte van de diensten van de gemeente.

 De vermarkting van de binnensteden kan deel uitmaken van het programma.
 De heffing/belasting wordt na verloop van tijd geëvalueerd.
 Gemeente gebruikt de inkomsten uit de heffing/belasting uitsluitend voor het ondernemersfonds.
 De heffing is tijdelijk en wordt tussentijds niet verhoogd.

Om te voorkomen dat gemeenten ‘reguliere taken’ willen financieren uit het ondernemersfonds, is het aan te raden een Service Level Agreement (SLA) op te stellen.

Binnen een ondernemersfonds kunnen de gelden van reclamebelasting worden ondergebracht. Een gemeente kan ook besluiten een Ondernemersfonds te starten.