Workshop BIZ door Clok-netwerk

Nieuws on 28 Oct , 2014

Ondernemersfondsen/BIZ: (eerste) ervaringen met ondernemersfondsen en nieuwe start na wetgeving BIZ!
donderdag 28 oktober 2014, omgeving Deventer

Een ondernemersfonds/BIZ is een mogelijkheid om uw bedrijventerrein en winkelcentrum te laten voldoen aan de eisen van deze tijd.
Wat is een fonds/BIZ, wat zijn de feiten en de valkuilen. Een goede voorbereiding laat dit proces een stuk soepeler verlopen.
Naast het uitwisselen van actuele informatie worden praktische workshops gegeven door personen uit de praktijk.

Doel van de bijeenkomst
Is om u te informeren over de verschillende vormen van ondernemersfondsen en u voor te bereiden op de invoering van de nieuwe BIZ.
“Ondernemersfondsen eerste ervaringen en nieuwe start.” Start nu alvast met de nieuwe BIZ!

Deze workshop is specifiek voor afdelingen EZ en Accountmanagers Bedrijven van gemeenten,Bedrijvencontactfunctionarissen,
Park- en Citymanagers en Besturen van Ondernemersverenigingen, Ondernemersfondsen en BIZ-fondsen..

Meer informatie op website CLOK.